ארוחת קצוץ או טחון

ארוחת קצוץ או טחון

לקצוץ או לטחון זאת השאלה. ישנן מנות שהקיצוץ עושה להן רק טוב ויש מנות שחייבות להיעשות ממרכיבים טחונים... בהחלט דילמה קשה.

הרעיון שעומד מאחורי הארוחה

שימוש בטכניקה שונה מניב תוצאות שונות מאותו חומר גלם. בארוחה זו רציתי להדגיש את השוני בין קיצוץ לטחינה

תפריט הארוחה

היינות שהוגשו בארוחה

  • גליל רוזה.
  • Maia – Mare Red 2014.

עזרו לי לתפעל את הבלוג על ידי לחיצה על הפרסומות